Telt.

Kjappe fakta.

Slot: Hovedoppgave Req. spor: 3 Finn pa kart.

Telt brukes til a lagre varer og kan plasseres hvor som helst pa kartet, unntatt i bygninger. Plasser telt kan v re vanskelig – prov sakte a flytte karakteren din til den ene siden med lageret ditt apent mens du gjentatte ganger forsoker a kaste teltet. Telt har liten sjanse for gyting i boligomrader som hus eller butikker. B re en Camping Telt bruker 3 lager plasser.

Mens det kan virke som en god ide a skjule teltet i et tre, kan det forarsake flere problemer: teltet er kanskje ikke tilgjengelig, det er stor risiko for skade mens du prover, og innholdet kan uventet torkes.

Teltkapasitet.

Teltene kan inneholde totalt 65 gjenstander. Tanken er at de kan holde et visst antall av hver type gjenstand, uten hensyn til hvor mange spor de normalt krever i en spillers beholdning. De kan holde folgende:

Dette betyr at selv om alle 50 produktsporene er tilgjengelige, hvis du har 10 vapen som allerede er lagret, kan du ikke legge noe lenger inn i teltet. For a omga dette kan flere vapen og verktoy settes i ryggsekker som deretter kan ga inn i teltet.

Etter plassering blir de lagret pa serveren du setter dem opp og vises bare der. For a kunne lagre teltet riktig ma du se pa det og velge «Lagre Camping Telt» alternativ fra mushjulmenyen. Teltene kan hentes etter at de er satt opp, men bare av den personen som plasserte den, og bare pa det aktuelle livet. De vil forsvinne innen 7 dager etter doden hvis de ikke har blitt brukt da. Du kan fortsatt beholde en, sa lenge noen samhandler med den innen de 7 dagene. Telt plassert utenfor kartgrensen (hvor gresset slutter) kan bli torket uten varsel.

Teltene er for oyeblikket ustabile, og det er fortsatt en sjanse for at elementene dine vil ga tapt nar serveren starter pa nytt. Hvis en forsvant fra hvor du plasserte den, er det mulig at serveren ikke kunne laste den pa grunn av en feil. De kan dukke opp igjen etter at serveren har startet pa nytt, men elementene dine kan ga tapt. Teltene kan ogsa bli flatt av vapen og kjoretoy (inkludert sykler), i sa fall vil innholdet ga tapt.

Hvis de kommer over med et kjoretoy, blir teltet og alt innholdet odelagt D:

ADVARSEL: V r forsiktig nar du kryper inn i et telt. Jeg gikk inn med min sidearm trukket og bestemte meg for a tegne min Lee Enfield. Pistolen er sa stor at den odela mine tegn bena og sendte ham inn i en blodig koma. Heldigvis hadde jeg venner. Du bor kunne ga inn med hovedvapenet ditt skjont.

Ikke plasser teltet under et furutr r og pakke det bort da du ikke kan hente teltet igjen.

Telt kan holde 10 verktoy og vapen + 50 generelle gjenstander + 5 ryggsekker. Det betyr at hvis teltet har 10 vapen i den, kan det fortsatt inneholde 50 generelle gjenstander og 5 ryggsekker. Sa enkelt som det.

Merk: Antall spor som hvert element tar i en ryggsekk, spiller ingen rolle i telt.

Telt. Og kjoretoy. Strorages tabeller er godt oppdatert. Nav rende loot er ikke tilfeldig skrevet. Husk at noen «VERKTOY» teller som Vapenspor. Alt inne i teltet tar opp bare 1 spor, selv sidearmer eller prim re. Engines deler / Hovedrotor montering ogsa, de er generelle objekt, slik at du kan ha 50 motordeler og 10 vapen (5 sidearmer og 5 prim re) medoput som har plass til ammos (Ammos ta 1General objektspor per mag.) For du kaster et vapen i teltet, ma du forsikre deg om hvor mange verktoy det er inne alrdy. Nar du forstar dette, gjelder samme regler for kjoretoy. Jeg tror at ryggsekkens informasjon er riktig, men jeg leser sumwhere at etter at serveren er tilbakestilt, blir ryggsekkets innhold torket og forlater emtpy ryggsekken i teltet. Jeg bruker ryggsekk for 1 dagers lagring hvis du vet omstart av serveren.

Du er velkommen til a omskrive dette pa en skikkelig engelsk. Takk for at du leste.

Dette gar ut av 1.7.x.x.4, basert pa mine samspill med telt-

INTERACTING Ikke prov a krype inn i en. Ikke kryp rundt dem hvis du kan unnga det. Hvis du kryper rundt dem, ma du ikke snu sharpley (bruk alt for a flytte hodet rundt for a se) hvis du blir for skarpty og fanger kroppen din pa teltet pa feil mate, kan du enten knuse et bein og begynne a bloffe eller veldig brot beinet ditt og svikt ut helt (plutselig dod, 0 blod) Hvis to telt er tett sammen, ikke prov a lope eller krype gjennom dem. Ogsa, du kan bryte bein gjor det samme som kryper ved siden av tr rne.

*** LAGRING OG KAPACITET *** Det vil IKKE holde 10 pistoler + 50 spor. Denne informasjonen er grovt feil. Det beste jeg har sett er rundt 5-6 pistoler (hovedvapen) med pa eller rundt 45-50 slots. (Jeg har aldri v rt i stand til a passe mer enn rundt 7 vapen i et telt, selv med bare noen fa forskjellige ting i det, men jeg antar det fordi mine verktoy som NV, Rangefinder, kompass, kart, tar opp vapenspor (jeg er ganske sikker pa at klokker / kompasser / nv / kart pavirker vapenspillene)) Spillere bor merke at jeg ogsa har hatt problemer med a sette sidearms inne i telt og det tar opp en prim r vapenekvivalens. (Sidearmer er 5 spor, hovedvapen er 10) Spillerne kan fortsatt kaste vapen i ryggsekker og lagre dem. (Ryggsekk er 5, bekreftet, men v r forsiktig med a kaste flere ryggsekker av samme type, kan det over-skrive ryggsekken med vapenene inne, eller tvinge deg til a fjerne dem alle og sortere dem for a finne den rette. (Jeg anbefaler a kaste to vapen i en alice , og lagre dine coyotes slik at du ikke blir forvirret.)

V r forsiktig med a stable nightvision beskyttelsesbriller i telt, den kaster rundt 3-4 (avhengig av vapen), og vil begynne a sette dem pa bakken.

Hvis du prover a lagre vapen / ammunisjon / misc i et fullt telt, 9 ganger ut av 10, vil det kaste vapenet pa bakken. Noen ganger synlig, noen ganger ikke. Nar det ikke er synlig, har jeg hatt moderat suksess med a slippe flere forskjellige loot (sodavann, sidearm ammunisjon, lett utskiftbar loot) pa samme mate pa samme sted, og det vil noen ganger gjore loothugen synlig, og du kan Ta tak i det du droppet. (Du ma gjore det pa din skjerm uten avbrudd, for eksempel: Jeg apner min skjerm for a kaste min AKM, la merke til at den ikke gikk inn i teltet, sa jeg gar til hovedlager og slipper vann flaske, noen brus og litt kjott, og sa pistolen jeg droppet er synlig pa bakken og kan hentes.)

SPAWNING De pleier a gyte i supermarkeder og kirker (Ikke snakk om prosentandeler pa lodd, bare hundre timer eller sa i spillopplevelse). Hvis du serverer hopp 3-4 ganger i et supermarked, er du nesten garantert a finne en. Du kan tvinge en til a gyte i et supermarked / kirke med en rimelig hastighet ved hjelp av ulovlig juggling, tvingende gyting, etc. Dette inneb rer a fjerne ALLE losningen fra et supermarked (ja det hele.) Og ta det utenfor ca 10 meter fra bygge, og dumping det pa bakken. Nar du har oppnadd dette, vil det tvinge innsatsen i bygningen til a respawn umiddelbart (mellom 3-10 minutter) (Ja, du kan ogsa bruke dette til andre formal)

Hvor mange slots holder et telt? er det totalt 50?

Hvis du dor, har du en uke for a fa ting ut. Men hvis serveren starter pa nytt, er den tidligere.

Merk: Du kan IKKE ta opp teltet ditt etter at du er dod.

Pine tr r er djevelen nar du pakker opp telt jeg mistet 3 telt nar pakke opp leiren min (vurderer hvor vanskelig de er a finne det var en ulempe)

Verktoy teller som vapen, bare et notat, og jeg er fortsatt ikke sikker pa eierskap etter doden. Nar teltplasseringen er dod, vil teltet overfore eierskap til den neste personen som bruker den? Eller vil den dode fyren fortsatt v re den eneste personen som skal pakke den opp? Og vil teltets avgrensningsdisk fortsette a resettes med hver bruk etter eierens dod?

Hvis du finner et telt og plyndrer innholdet, tar det dem fra den andre spilleren?

Hvert magasin (Enten Stanag, AK, AKM, skuddskaller, osv.) Vil ga under generelle elementer, opptar 1 spor hver. De stabler ikke. Jeg er ikke sikker pa ammunisjonsbelter (200r 5,56 for M249 eller 100rnd 7,62 for Mk48), som vanligvis bruker 2 spor pa lageret. Jeg vedder hver bruker en, siden hver pistol teller som en, uavhengig av sidearm eller prim rvapen.

For a klargjore dette .. Jeg far dette, hvert vapen bruker 1 spor. Hva med «sma» ting som ammunisjon? Eksempel: Jeg har 5 STANAG ammunisjon. Det vil vanligvis bruke 5 spor i ryggsekken min. Brukes det 5 spor i teltet eller er stablet og bruker bare ett spor i teltet? Liker 1 spor per varetype eller 1 spor per vare?!

En vanlig taktikk for a plassere telt er a flytte litt og forsoke a legge teltet til fottene flere ganger.

Dette kan fore til et problem ved at du kan plassere det to ganger, noe som resulterer i to overlappte telt. Hvis du ikke fjerner en ved a pakke den pa nytt, vil de bli odelagt nar serveren startes pa nytt, fordi teltene ikke kan hente seg pa toppen av hverandre.

Kan noen bekrefte om du kan unnga varmetap ved a v re i et telt mens det regner?

Ogsa jeg har lagret et telt i et telt for den siste uken med flere server tilbakestillinger.

@ gobatboys For noen dager siden stjal jeg et telt som var inne i et telt, som viser at de ikke forsvinner.

Dette er fremdeles ikke klart nok. Jeg har lest andre steder at et telt kunne holde, for eksempel alt sammen pa samme tid:

10 rifler 50 varer 5 ryggsekker.

Men det jeg leser her tyder pa at hvis teltet har 10 rifler i det, er det fullt, og det kan ikke legges til generelle ting eller ryggsekker.

I min personlige erfaring har jeg sett et telt med 4 ryggsekker, 8 rifler og over 30 generelle gjenstander samtidig. Men senere la jeg merke til at noen rifler manglet. Jeg vet ikke om de forsvant pa grunn av en feil, en server starter pa nytt, en teltelementgrense, eller hvis noen tok dem.

Teltet fungerer annerledes enn en ryggsekk fordi den kan holde 50 forskjellige gjenstander, uansett hvor mye elementene tar opp i en ryggsekk; for eksempel kan den inneholde 50 bildedeksler. FORSIKTIG Ikke sett andre telt inni andre telt. De vil forsvinne, jeg har l rt dette fra forstehands erfaring.

Nylig klarte jeg a skaffe meg et M14-mal fra en nedehopper i n rheten av fengselet. Jeg har et teltoppsett ikke fra fangen for a lagre varer jeg finner der. Jeg plasserte M14 inni og gikk tilbake til fengslet for mer plyndring. Mens jeg fant en M249 w / ammo. Jeg lop raskt opp til teltet og dumpet det inn i det. I teltet er det 3 M4 CCOs 1 DMR, og 1 M24 + vapnene (M14 og M249) jeg nettopp hadde lagt til. Ved retur om en halv time senere, var de begge borte. Ingen andre pa serveren sa det var ikke tyveri.

Dette ma virkelig avklares. Kan jeg fa 10 vapen, 50 gjenstander og 5 ryggsekker samtidig? Hva med 9, 49 og 5? Hva med pistoler? For na skal jeg bare anta at dette er galt, fordi 10 vapen er 100 slots verdt, og hvis jeg hadde fem, ville det tilsynelatende maksimere de andre kapasitetssporene, noe som ikke gir mening med tanke pa at hvis jeg fylte 50 elementspor ville de ta opp 150 spor.

Jeg mistet AS50 1 AS50 Magazine og Range Finder og noe annet utstyr som jeg plukket fra en nybegynner hacker som krasjet hans heli facepalm. Men jeg er fortsatt ganske sint pa det, det jeg gjorde var at jeg la teltet mitt inne i et tre gikk gjennom teltet) uten a tenke pa ideen var a sette det til 4 tr r, slik at det ville v re ganske umulig a se med mindre du vet det der. Jeg har ikke sjekket om elementene vil v re der etter at serveren startes om igjen. Og ja, jeg er ganske sikker pa at teltet ikke var fullt fordi jeg bare satte det som kan passe maksimalt i en Coyote Ryggsekk og hele beholdningen som er Mat, Vann, Alle verktoyene ingame inklusive NVG Rangefinder, 2 vapen og noen ammunisjon og medisinske forsyninger . Jeg vet at det star 10 verktoy / vapen, og jeg tror at det var mer enn 10 verktoy / vapen jeg hadde, men ville ikke ting ligge pa bakken da? ville v re glad hvis noen kunne forklare 🙂

Jeg lagde et telt og lagret og kom tilbake neste dag, men teltet er ikke der. Jeg spiller to servere og sjekket begge deler. Hvis noen loper over det, loser teltet opp? Jeg legger det ogsa pa det ikke nevnte fjellet, sa betyr det at et spokelse tok det? De tok ogsa sykkelen min oh det var mitt andre sporsmal hvis jeg lagde en sykkel, henger det rundt 7 dager som et telt hvis vet man man finner det og stjeler det? Vel, noen stjal sykkelen min, sa hvis du ser en gronn, skyter du bastarden.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Registrer deg nå!