Gjenopprettingsprogram.

Her er trinnene som er et program for gjenoppretting:

1. Vi innrommet at vi var maktlose over gambling – at vare liv var blitt uhandterlige.

2. Kom til a tro at en makt som er storre enn oss selv, kunne gjenopprette oss til en vanlig mate a tenke og leve pa.

3. Gjorde en beslutning om a gjore var vilje og vare liv over til omsorgen for denne Kraften til var egen forstaelse.

4. Laget en fryktlos moralsk og finansiell oversikt over oss selv.

5. Admitted til oss selv og til et annet menneske, den noyaktige naturen til vare feil.

6. Var helt klar til a fjerne disse tegnfeilene.

7. Humor spurte Gud (av var forstaelse) for a fjerne vare mangler.

8. Lagde en liste over alle personer vi hadde skadet og ble villige til a gjore dem til nytte.

9. Gjor direkte tilpasning til slike mennesker hvor det er mulig, bortsett fra nar det a gjore det, vil de skade dem eller andre.

10. Fortsatt a ta personlig inventar og nar vi hadde galt, innrommet det oyeblikkelig.

11. Sokt gjennom bonn og meditasjon for a forbedre var bevisste kontakt med Gud som vi forsto Ham, a be for kunnskap om hans vilje for oss og makt til a b re det ut.

12. Vi har forsokt a utove disse prinsippene i alle vare saker, og vi forsokte a b re denne meldingen til andre tvangsmedlemmer.

12-trinns programmet er fundamentalt basert pa gamle andelige prinsipper og forankret i lyd medisinsk terapi. Den beste anbefalingen til programmet er det faktum at «det fungerer.»

Gamblers Anonym vil gjerne indikere at vi ikke soker medlemmer. Var intensjon er a markere at gambling for enkelte personer er en sykdom kalt «tvangsspill.» Gamblers Anonym gir beskjeden om at det er et alternativ til odeleggelsen av tvangsspill og dette alternativet er Gamblers Anonym-programmet.

Vare ranger er fylt med medlemmer som har gjenopprettet fra sykdommen ved a stoppe gambling og oppna en normal livsstil. Disse medlemmene er klare til a hjelpe enhver som passerer gjennom Gamblers Anonymous Door.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Registrer deg nå!