Gambling og Lotterier.

Dette dokumentet gjenspeiler alminnelig tro pa grunnlag av skriften som er blitt godkjent av kirkens kommisjon for doktrin r renhet og den utovende presbyteri.

Hvorfor protesterer Guds forsamlinger mot lotterier og andre former for gambling?

Guds forsamlinger motsetter gambling fra et bibelsk perspektiv. Kirken mener at gambling er en kunstig og begrenset risiko tatt for egoistisk fortjeneste pa en annen bekostning. Det er gjort uten en rettferdig avkastning for «kreativ innsats, nyttige ferdigheter eller ansvarlig investering.» En omhyggelig undersokelse av Skriftene indikerer at gambling er en form for ondskap som den kristne som onsker a leve etter skriftprinsipper, bor unnga.

Skriften (Jesaja 65:11) forteller at i lopet av den babylonske fangenskapen i Israel, bidro noen israelitter til innflytelsen fra deres fangere og tilbad hedninggudene av «sjanse» eller «flaks«. I deres avgudsdyrkelse nektet de Guds forsyn, med tillit til hell i stedet for den levende, suverene universetsherre. Vers 12-16 viser at Gud ikke godtar slik aktivitet.

Skriften fordommer videre gamblingspillet ved a vise det a v re inkonsekvent med sin undervisning om arbeid, forvalter og kj rlighet til ens nabo. Gambling unngar rlig arbeidskraft i et forsok pa a «fa noe for ingenting» eller a «bli rik raskt.» Dermed strider det mot det skriptprinsipp som l rer at mannen ma jobbe for sin n ring. (Se Ordsprakene 12:11; 28: 19,20; 2 Tessalonikerne 3:10.) Den kristne skal gjenkjenne alt som en eier, tilhorer Gud (Salme 24: 1). I talesangelen (Matteus 25: 14-30) l rer Jesus at en persons ressurser er gitt som tillit til a bli brukt klokt. Ingen apenbar vurdering av gambling kan godkjenne det som sadan. Endelig l rte Jesus at kj rlighet er det som orer den kristne som disippel (Johannes 13:35). Ingen kristen som soker a elske sin nabo som seg selv (Matthew 22:39) kan rettferdiggjore profitt av gradighet og avhengighet som motiverer sa mye av gambling.

I dagens kultur sa mye av samfunnets etikk bestemmes av en appell til hva som fungerer, snarere enn bibelsk autoritet. Dessverre, noen i kirken bruker samme begrunnelse for a gjore godtgjorelse i deres personlige liv for a spille lotteriet og engasjement i andre former for gambling.

Et argument fra mange gamblingforutfordrere er at gambling forblir sunt og akseptabelt nar det gjores pa rekreasjonsbasis. De rasjonaliserer at gambling er ikke upassende eller umoralsk nar man bruker sma mengder personlige midler som normalt tilbys pa andre former for underholdning. De samme forsvarsspillerne forsvarer ofte sine handlinger ved a rasjonere «nar gambling de forventer a miste.» Men til hvilken pris kommer det a vinne? Nar man vinner, hvem taper? Ved a vinne, hva skjer med fritidsgamblerens arbeidsmoral? Nar fristelsen til a oke innsatsene lokker folk til store tap og okonomisk odeleggelse, hvem betaler tabellen?

Sannheten er a vinne ofte lokker individer til videre engasjement og i noen ekstreme tilfeller fullstendig forforende avhengighet. Denne avhengigheten har medfort okonomisk odeleggelse og odeleggelse til bokstavelig talt tusenvis av enkeltpersoner, karrierer og familier.

En annen begrunnelse som brukes til a rettferdiggjore gambling er at deler av inntektene blir brukt til gode og veldedige arsaker. For eksempel, i noen stater som Missouri, ble statssponsorert gambling godkjent av velgerne under forutsetning av at deler av gamblinginntektene brukes til a stotte og forbedre statens offentlige utdanningsprogrammer. Foresatte av gambling bruker denne begrunnelsen og sier at den reduserer mengden skatt som borgere ma betale. Dessverre har denne tankegangen ofte tydeliggjort kristne som, mens de ikke deltar i tilfeldige tilfeller, ikke vil protestere mot sin praksis. Dette er egentlig en egoistisk holdning; en som ignorerer vart ansvar for a v re salt og lys i denne verden og a elske var nabo.

Pa lignende mate bruker noen kristne kristne den samme gode viljeforklaringen, noe som tyder pa at man kan tithe pa alle gevinster. Men et sporsmal vedvarer: Kan synd og ondskap alltid gi gode resultater? Kan morket noen gang produsere lys? Bibelen sier nei. «Hvilket fellesskap kan lyse med morket?» (2. Korinter 6:14). James 3: 12-16 gjelder ogsa: «Mine brodre, kan en fikenb r b re oliven eller en vinfuglbjornfiken? Det kan heller ikke v re en saltfj r som produserer ferskvann. Hvem er vis og forsta blant dere? La ham vise det ved hans gode liv, ved gjerninger som er gjort i ydmykhet som kommer fra visdom. Men hvis du har bitter misunnelse og egoistisk ambisjon i hjerter, ikke skryt av det eller nekte sannheten. Slike «visdom» kommer ikke ned fra himmelen, men er jordisk, uspiritual, av djevelen. For hvor du har misunnelse og egoistisk ambisjon, finner du uorden og enhver ond praksis. »

Ovennevnte uttalelse er basert pa var felles forstaelse av skriftlig undervisning. Den offisielle avgrensningen av denne stillingen er funnet i Samlinger av Guds posisjonspapir, «et bibelsk perspektiv pa gambling«, 1983.

Alle skriftlige sitater er fra den nye internasjonale versjonen (NIV), med mindre annet er angitt.

Fellesskapets pastor.

Sett ned den telefonen!

Et walking mirakel!

Ramme Lederskap.

Pris: $ 12.99.

9 Dissipliner om evigvarende lederskap.

Pris: $ 12.99.

Dette eventyret kalte livet.

&kopiere; 1995-2018 av General Council of Guds forsamlinger.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Registrer deg nå!