CST – Datasimuleringsteknologi.

CST STUDIO SUITE.

Den elektromagnetiske simuleringsprogramvaren CST STUDIO SUITE & reg; er kulminasjonen av mange ars forskning og utvikling i de mest noyaktige og effektive beregningslosninger for elektromagnetisk design.

CST CABLE STUDIO.

CST CABLE STUDIO & reg; er dedikert til den tredimensjonale analysen av signalintegritet (SI), utfort utslipp (CE), utstralt utslipp (RE) og elektromagnetisk folsomhet (EMS) av komplekse kabelstrukturer i elektrisk store systemer. Den inneholder en rask og noyaktig transmisjonsmodellteknikk for kabelsettkonfigurasjoner i 3D metallisk eller dielektrisk miljo.

CST DESIGN STUDIO.

CST DESIGN STUDIO ® (CST DS) er et kraftig og brukervennlig skjematisk designverktoy som radikalt gir raskere analyse, syntese og optimalisering av komplekse strukturer og elektromagnetiske systemer.

CST EM STUDIO.

CST EM STUDIO ® (CST EMS) er dedikert til simulering av statiske og lavfrekvente enheter. Innebygd i samme CST-brukergrensesnitt, har CST EMS en rekke solvermoduler for a takle elektrostatikk, magnetostatikk, stromforbruk og lavfrekvensproblemer, og kan kobles til andre CST STUDIO SUITE®-moduler for ladede partikkel- og multifysysimuleringer.

CST MPHYSICS STUDIO.

CST MPHYSICS ® STUDIO (CST MPS) er et kraftig og brukervennlig verktoy for termisk og mekanisk stressanalyse. Systemer og enheter faller sv rt sjelden inn i bare ett omrade av fysikk, og multifysikk simulering er ofte nodvendig for en fullstendig simulering av enhetens egenskaper.

CST MICROWAVE STUDIO.

CST MICROWAVE STUDIO ® (CST ® MWS ®) er et spesialverktoy for 3D EM simulering av hoyfrekvente komponenter. CST MWS ‘uovertruffen ytelse gjor det til forstevalg i teknologiledende R & D-avdelinger.

CST PCB STUDIO.

CST PCB STUDIO & reg; (CST PCBS) er et spesialverktoy for signalintegritet (SI), stromintegritet (PI) og elektromagnetisk kompatibilitets (EMC) analyse pa trykte kretskort (PCB).

CST PARTICLE STUDIO.

CST PARTICLE STUDIO ® (CST ® PS) er et spesialverktoy for rask og noyaktig analyse av ladet partikkeldynamikk i 3D elektromagnetiske felt. Kraftig og allsidig, den passer til oppgaver som spenner fra design av magnetrons og tuning elektronror til modellering av partikkelkilder og akseleratorkomponenter.

High Performance Computing.

Simuleringsytelsen er sterkt avhengig av antall ukjente som loseren ma beregne. Uansett hvor vel valgte losningsinnstillingene er for problemene ved handen, vil det alltid v re situasjoner der en rettferdig simulering vil trenge sv rt hoye beregningsressurser, en veldig lang solver tid, eller til og med mislykkes i det hele tatt.

CST EMC STUDIO.

CST EMC STUDIO ® (CST EMCS) er en spesialisert programvarepakke for analyse av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og elektromagnetisk interferens (EMI) ved hjelp av 3D-elektromagnetisk feltimulering. Loserne og verktoyene i CST EMCS er valgt for a v re spesielt relevante for EMC ingeniorer, og er hentet fra moden teknologi.

CST BOARDCHECK.

CST BOARDCHECK er et EMC, SI og PI regel kontrollprogram som leser popul re brettfiler fra Cadence, Mentor Graphics og Zuken samt ODB ++ (f.eks. Altium) filer og kontrollerer PCB-designen mot en serie EMC- eller SI-regler. Kjernen som brukes av CST BOARDCHECK er det velkjente programvareverktoyet EMSAT.

ANTENNA MAGUS.

Antenne Magus er et verktoy for a bidra til a akselerere antennedesign og modelleringsprosess. Det oker effektiviteten ved a hjelpe ingenioren til a gjore et mer informert valg av antenneelement, noe som gir en god startdesign.

IdEM er et brukervennlig verktoy for generering av makromodeller av line re klumpede flerportsstrukturer (for eksempel via felt, kontakter, pakker, diskontinuiteter, etc.), kjent fra deres input-output port responser. Den raske karakteriseringen av strukturen kan komme fra maling eller simulering, enten i frekvensdomene eller i tidsdomene.

FEST3D er et programvareverktoy som kan analysere komplekse passive mikrobolgekomponenter basert pa bolgelederteknologi (inkludert multiplexere, koblinger og filtre) i sv rt korte beregningstider med hoy noyaktighet. Denne suiten tilbyr alle evnene som trengs for utforming av passive komponenter som optimalisering og toleranseanalyse. Videre tillater FEST3D avanserte synteseverktoy a designe bandpass, dual-mode og lowpass-filtre fra brukerspesifikasjoner.

SPARK3D er et unikt simuleringsverktoy for a bestemme RF-nedbrytningseffektnivaet i et bredt spekter av passive enheter, inkludert de som er basert pa hulrom, bolgeledere, microstrip og antenner. Feltresultater fra CST STUDIO SUITE®-simuleringer kan importeres direkte inn i SPARK3D for a analysere vakuumbrudd (multipactor) og gassutladning. Fra dette beregner SPARK3D den maksimale effekten som enheten kan handtere uten a forarsake utslippseffekter.

OPTENNI LAB.

Enkel a bruke matchende kretsoptimalisering og antenneanalysesoftware.

Optenni Lab er et profesjonelt programvareverktoy med innovative analysegenskaper for a oke produktiviteten til ingeniorer som krever matchende kretser. Det kan for eksempel oke antennens designprosess og gi antenner med optimal total ytelse. Optenni Lab tilbyr raske, fullautomatiske, matchende kretsoptimaliseringsverktoy, inkludert automatisk generering av flere optimale topologier, estimering av antennens oppnaelige bandbredde og beregning av verste isolasjon i flerantennesystemer.

EDUCATIONAL PROGRAM.

Evnen til a visualisere elektromagnetiske felt intuitivt i 3D og ogsa muligheten til a demonstrere pa en enkel mate, er effekten av parameterendringer apenbare fordeler i undervisningen. For a stotte l ring, undervisning og forskning pa akademiske institusjoner tilbyr CST fire typer lisenser, nemlig gratis CST STUDIO SUITE®Student Edition, en klasseromslisens, et utdanningslisens og en utvidet lisens.

STUDENT UTGAVE.

CST STUDIO SUITE® Student Edition har blitt utviklet for a introdusere deg til en verden av elektromagnetisk simulering, noe som gjor Maxwells ligninger lettere a forsta enn noensinne.

Nedenfor finner du flere eksempler som ble valgt fra noen vanlige l reboker. Hvert eksempel inneholder en kort beskrivelse av teorien, detaljert informasjon om hvordan man bygger modellen, en video som viser hvordan man bygger modellen og den fullt konstruerte modellen klar for nedlasting.

UNIVERSITET TILBUD.

I bekreftelse pa betydningen av universitetsforskning og effekten av banebrytende publikasjoner om omdomme for bade forfatter og verktoy som brukes til forskningen, kunngjor CST utdelingen av en universitetspublikasjonspris.

Regelmessige kurs er avholdt pa CSTs kontorer i Asia, Europa og Nord-Amerika. Vennligst sjekk de lokale nettstedene for detaljer av oppl ring i Kina, Korea og Japan. Forhandsregistrering er normalt nodvendig.

Utstillinger.

CST utstillinger pa arrangementer rundt om i verden. Se en liste over utstillinger CST deltar der du kan snakke med salgs- og supportpersonalet og l re mer om vare produkter og deres applikasjoner.

Gjennom aret presenterer CST-simuleringseksperter eSeminars pa applikasjoner, funksjoner og bruk av programvaren var. Du kan ogsa vise tidligere eSeminars ved a soke i vart arkiv og filtrere for markeder eller bransjer som interesserer deg mest.

CST verter workshops pa flere sprak og i land rundt om i verden. Workshops gir en mulighet til a l re om spesifikke applikasjoner og oppdatere dine ferdigheter med erfarne CST-stottepersonell.

BRUKER KONFERANSE.

CST-brukerkonferansen tilbyr et uformelt og opplysende miljo hvor utviklere og forskere som bruker CST STUDIO SUITE®-verktoy, kan utveksle ideer og snakke med CST-stab om fremtidig utvikling.

404 – Ressurs ikke funnet.

Resursen du har bedt om, kunne ikke bli funnet.

Vennligst prov igjen senere eller send en epost med en kort beskrivelse av problemet til [email protected]

Hvis du har problemer med din supportkonto, send en epost med en kort beskrivelse av problemet til [email protected]

Vi beklager ubeleiligheten.

Abonnere.

Om datasimuleringsteknologi.

Vennligst les var personvernerkl ring | Impressum | Sitemap | © 2018 CST Computer Simulering Technology GmbH. Alle rettigheter reservert.

Okten din har utlopt. Omdirigerer deg til paloggingssiden.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Registrer deg nå!