Baanwissel onderzoek onder Nederlanders 2017.

Ieder ar tenker mange Nederlandere pa veksling av baan. For den ene er en baanveksling tvunget, mens den andre rett fra banen ville onske a bytte ut utilfredshet eller umuligheter. Pa grunn av forskjeller mellom mennesker har folk som onsker a bytte en ting i fellesskap: de onsker alle optimale arbeidsgledelige folelser.

I denne artikkelen viser vi hvordan og hvorfor Nederlandere tenker over en baanwissel. For a fa dette innlagt, har CV-undersokelsen gjort under 1.024 nederlandske. Innenfor undersokelsen er det til svarende spurte om hvorfor de har gjennomgatt aret (periode: august 2016 til august 2017) har vurdert a bytte.

Redenen om van baan te wisselen.

Omtrent en femtedel av respondentene (18,5%) har pa en baanveksling tenkt fordi det ikke er noen muligheter for vekst innen den nav rende funksjonen, eller fordi det ikke er noen utfordringer i arbeidet. En annen stor del (9,9%) er ikke lykkelig med arbeidet. Ontevredenheid over arbeidsfeer ligger pa tredje plass, med 9,7%. Den salaris kommer pa den fjerde plass som viktigste grunn til a bytte. «Slechts ‘6,5% har en baneveksling overvekt fra ontevredenhet over det lonn.

Hvem er de baanwisselaars?

55,4% av de menneskene som en baanwissel har vurdert er kvinne. Ogsa i alderen er store forskjeller synlige. Det er s rlig unge voksne mellom 18 og 30 ar som har en baanveksling. Van alle welwillende baanwisselaars, er 32,3% mellom 18 og 30 ar.

Ogsa mennesker mellom 41 og 50 ar (24,6%) tenke pa en annen bane. Dette er ogsa tilbake i lopet av perioden hvor respondentene jobber hos den nav rende arbeidsgiveren: 31,6% av de som onsker a bytte, har allerede over 10 ar arbeidet med den nav rende arbeidsgiver.

Mennesker som dor pa en baanwissel tenkning er hovedsakelig fulltimers (55,8%). 38,2% av de menneskene som van baan vil bytte jobber deltid.

Hva er forskjellene pa oppl ringsniva?

Under bade MBO’er, HBO’er og WO’er, er den viktigste grunnen til a vurdere en baanveksling; de utfordringer som det ikke er noen av de dormuligheter som ikke er det. Se pa andre vanlige arsaker, men det er store forskjeller som kan ses mellom ulike oppl ringsnivaer. Slik tenker MBO’er ofte pa en baneveksling fordi de ikke er lykkelige med arbeidet. HBO’ere vurderer en baanwissel rett fordi arbeidstrykket er for hoyt. Under HBO’ere er de menneskene som har en baneveksling tenk pa okende vakker kvinne (65,4%). Vi har ogsa mange andre grunner til a tenke pa en baneveksling. De gjor dette spesielt fordi arbeidet ikke bidrar til a na de personlige malene.

Mennesker med en MBO bakgrunnsbilde vil bytte, gjor dette s rlig fordi de ikke har noen utfordring eller dormuligheter mer i den nav rende funksjonen (24,4%). 12,6% er ikke lykkelig med arbeidet. Ogsa arbeidsdruk og arbeidsfeer (begge 7,8%) er en vanlig grunn til a bytte jobb.

Arbeidstakere motte en HBO bakgrunn, tenk spesielt pa en baanwissel fordi de ikke har en utfordring eller dormuligheter mer i den nav rende funksjonen (22,7%). Ogsa arbeidstrykket utgjor en viktig motivasjon innen denne gruppen (12,7%). 11,1% er ikke lykkelig med arbeidet. Opvallend under HBO’ers; 65,4% er kvinne.

Mennesker med en universitetsbakgrunn overveier en baneveksling fordi de ikke har en utfordring mer innen den aktuelle funksjonen (15,2%). I tillegg gir denne gruppen til at arbeidet ikke bidrar til a na de personlige malene (10,9%). Til slutt er et nytt tilbud fra en annen bedrift ogsa ofte grunn til a bytte mellom denne gruppen (8,7%).


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Registrer deg nå!