3,0 nominerte.

Denne bestemmelsen sikrer at en person er ansvarlig for ledelsen og kontrollen av hvert spillsted, med den person som er nominert og godkjent, er ansvarlig i henhold til loven som rettighetshaver. Nominere av et lisensiert spillsted spiller en viktig rolle i reguleringen av viktorianske spillbransjen, og i a sikre ansvarlig, rlig og kriminell gambling foregar i deres spillested.

Spilloperatorer ma nominere en nominert for hvert spillested som er inkludert pa lisensen. En ny person ma bli nominert og soke om godkjenning i folgende tilfeller: Nar en spillested operator er innvilget en lisens med et godkjent sted etter at lisensbetingelsene er endret for a legge til et godkjent spillested nar VCGLR informerer spillestedet om at den har nektet a godkjenne en nominert person nar en godkjent nominert avgir, avskediges eller slutter a lede lokalet.

Soknader til VCGLR ma gjores innen 60 dager etter at noen av de ovennevnte omstendighetene oppstar. Hvis spilloperatorer ikke klarer a mote denne tidslinjen, bor de soke pa VCGLR for en forlengelse. Hvis en lokaloperator ikke oppnar en person innen den pakrevde tiden, kan det resultere i en bode pa opptil 60 straffeenheter.

Dersom en bedriftsforetak eller lederkomite ikke har en fysisk person som er godkjent som nominert (eller dersom den nominerte har avtalt, blitt avskediget eller har opphort a styre eller kontrollere et godkjent sted), er styremedlemmene eller medlemmene i ledelseskomiteen Virksomheten er solidarisk ansvarlig i henhold til loven som rettighetshaver til en fysisk person er nominert og godkjent av VCGLR.

Gjennom nomineren er stedslederne ansvarlige for a varsle VCGLR om visse endringer i lisensinnehaverens situasjon.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Registrer deg nå!