3 ting truer kulturarv i Syria og Irak.

Den islamske staten og andre radikale grupper som er involvert i konflikten i Syria og Irak de siste tre arene, far mye av skylden for odeleggelse av kulturarven i regionen. Disse gruppene er unike fordi de med vilje gar ut av deres mate a odelegge ikke bare antikke gjenstander, statuer og historiske bygninger, men ogsa a angripe moskeer, helligdommer og kirkegarder. Imidlertid er disse gruppene ikke de eneste styrkene som odelegger kulturarven i regionen. Nedenfor er tre ting du kanskje ikke klarer, bidrar til trusselen om kulturarven.

Bekjempelsesskader.

Krig er iboende destruktiv, s rlig nar det foregar i en urbane omgivelser. Vapen og artilleri kan forarsake massive mengder skade pa mer enn bare fienden. & Rdquo; Bilder av syriske byer, Aleppo og Homs, viser den uvurderlige skaden til byene etter mange ars kamp. En bombe eller granat beregnet pa a sla et milit rt mal kan ogsa ta ut den store leiligheten eller den historiske moskeen ved siden av. Historiske strukturer, spesielt i tette byomrader som Aleppo og Damaskus, er spesielt utsatt for skade pa sikkerheten. Ikke bare er de sivile som er fanget i disse byene i fare, men det er ogsa den skjore kulturarven i disse gamle byene som har v rt kontinuerlig bebodd i arhundrer eller tusenvis av artusener.

Skader pa al-Sharaya skole (Manbej Mubashar, 13. juli 2016)

Militarisering.

Gamle steder er utsatt for militarisering fordi de gir en fordel til tropper. Forteller, for eksempel, er jordens hauger som er bygget opp over tid over gamle bosetninger. Disse hoyene er ofte de hoyeste punktene i en slett. De ble bygget pa strategiske steder for tusenvis av ar siden og fortsetter a v re strategiske i dag. ASOR kulturarvsinitiativer (ASOR CHI) har dokumentert flere eksempler pa militariserte arvsteder. Ulike grupper har tatt over disse stedene, nivellert toppene, gravd grofter og bygget store dike for defensive posisjoner. All den jordforskjellen forarsaker skade pa strukturen til Tell og forstyrrer gjenstander og strukturer som kan bli begravet der.

Kart over milit r tilstedev relse i hoyden i slutten av mai 2016 (ASOR CHI / DigitalGlobe, 25. mai 2016)

Mangel pa boliger for flyktninger.

Flyktninger og internt fordrevne (IDP) er folk som er tvunget til a forlate sine hjem pa grunn av aktiv kamp eller fiendtlig okkupasjon. Mange syriere og irakere har blitt tvunget til a forlate sine hjem, men fortsatt forbli i landet med ingen andre steder a ga. I noen tilfeller har IDPer i Syria blitt tvunget til a bo i ruinene av romerske byer. De gamle husene og gravene som har eksistert i arhundrer gir langt bedre ly enn a sove ute som er utsatt for elementene.

Syriske flyktninger sover i friluft under flyktningkrisen. Budapest, Ungarn, Sentral-Europa, 4. september 2015.

Hvordan arv bidrar til den humanit re krisen.

Dessverre, sa lenge denne konflikten i Syria og Nord-Irak fortsetter, vil kulturarven bli truet. Det kan foles som en haplos situasjon, men det er organisasjoner som ASOR Cultural Heritage Initiatives, ICOMOS, s h i r & # 299; n, og andre som jobber hardt for a dokumentere kulturarvskader og hjelpe syriere og irakere til a beskytte og bevare deres arv. Tapet pa disse kulturelle omradene er et symptom pa den humanit re krisen. Denne konflikten er ikke bare forflytting og fare for befolkninger, men gjennom tap av kulturarv tar den bort en viktig del av deres identitet fra for krigen, sa vel som deres tilknytning til de generasjoner som lenge har gatt.

Nar krigen slutter, vil fordrevne syriske og irakiske folk onske a kunne komme tilbake til sine hjem. En mate a gjenopprette normalitet er a ha noe kjent. En del av det er kulturarv. Nar disse samfunnene gjenoppbygges, vil kulturarven v re en kilde til trost og helbredelse. Ja, Syria og Irak ma gjenoppbygge sykehus, hus og skoler, men en sammenheng med fortiden er en viktig del av den sosiale infrastrukturen. En som ofte overses nar de star overfor andre presserende humanit re behov. Pa den maten kan kulturarven hjelpe lokalbefolkningen til a finne hjem igjen.

Alt innhold som tilbys pa denne bloggen, er kun til informasjonsformal. De amerikanske skolene for orientalsk forskning (ASOR) gir ingen uttrykk for noyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon pa denne bloggen eller funnet ved a folge noen linker pa denne bloggen. ASOR vil ikke v re ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i denne informasjonen. ASOR er ikke ansvarlig for tap, skader eller skader pa displayet eller bruk av denne informasjonen. Meningene som uttrykkes av bloggere og de som gir kommentarer, er deres alene, og gjenspeiler ikke ASORs meninger eller noen medarbeider derav.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Registrer deg nå!